(11/08/2010)

BÌA ĐỰNG HỒ SƠ / FOLDER


- In 1 mặt.
- Thời gian giao hàng từ 3 đến 4 ngày.

 

Loại giấy

Giấy Bristol 280gsm

Quy cách in

In 4 màu 1 mặt

In 4 màu 2 mặt

Số lượng

200

500

1.000

2.000

500

1.000

2.000

   Không màng

1.760.000

2.310.000

3.080.000

4.840.000 

2.860.000

3.850.000

5.940.000

Thời gian

3 -4 ngày

4 - 5 ngày

3 - 4 ngày

3 - 4 ngày

3 - 4 ngày

3 - 4 ngày

3 - 4 ngày

   Màng 2 mặt

1.980.000

2.640.000

3.630.000

5.830.000

3.300.000

4.290.000

6.930.000

Thời gian

3 - 4 ngày

3 - 4 ngày

3 - 4 ngày

3 - 4 ngày

3 - 4 ngày

3 - 4 ngày

3 - 4 ngày